Εγκαταστάσεις

 
 

 

Εγκαταστάσεις

 

Οι μόνιμες εγκαταστάσεις –έδρα της εταιρείας- βρίσκονται στην κοινοτική οδό Ν. Ραιδεστού – Τριαδίου στον Δήμο Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 6.000 τ.μ. και κτιριακών εγκαταστάσεων με υπόγειο 1.400 τ.μ., ισόγειο 1440 τ.μ. και Α’ όροφο 1440 τ.μ. και γραφεία 600 τ.μ. περίπου.

Στα πλαίσια της περεταίρω ανάπτυξης της εταιρείας το ιδιόκτητο οικόπεδου 7.500 τ.μ. επί του οποίου βρίσκονται αποθηκευτικοί χώροι σε τρία επίπεδα 5.500 τ.μ. και ενός υπογείου 900 τ.μ. περί τα τέλη του έτους 2010 θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των logistics της εταιρείας.

Δείτε Περισσότερα

Εγκαταστάσεις

 
 

 

Εγκαταστάσεις

 

Οι μόνιμες εγκαταστάσεις –έδρα της εταιρείας- βρίσκονται στην κοινοτική οδό Ν. Ραιδεστού – Τριαδίου στον Δήμο Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 6.000 τ.μ. και κτιριακών εγκαταστάσεων με υπόγειο 1.400 τ.μ., ισόγειο 1440 τ.μ. και Α’ όροφο 1440 τ.μ. και γραφεία 600 τ.μ. περίπου.

Στα πλαίσια της περεταίρω ανάπτυξης της εταιρείας το ιδιόκτητο οικόπεδου 7.500 τ.μ. επί του οποίου βρίσκονται αποθηκευτικοί χώροι σε τρία επίπεδα 5.500 τ.μ. και ενός υπογείου 900 τ.μ. περί τα τέλη του έτους 2010 θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των logistics της εταιρείας.

Δείτε Περισσότερα

από το Blog

Εταιρίες του ομίλου